viernes, 29 de enero de 2016

Dilluns Lúdic 1 de Febrer: demo de ¡RESCATE!

Horari de les demo d'aquest joc cooperatiu:
de les 17:00 fins les 19:30.
Vos esperam per combatre el foc!