viernes, 11 de agosto de 2017

Superhero Showdown!

El podcast de Los Guardianes de Gotham estrena spin-off!
Michael i Janus presenten els dos primers capítols de Superhero Showdown amb els següents combats!
Chucky Myers vs Jason Todd! Chucky el muñeco diabólico mesclat en el mateix cos que Michael Myers contra el segon Robin!
Pepper Potts contra Mary Jane Watson!
Qui guanyarà, quines tàctiques faran servir?
Escoltau AQUÍ i AQUÍ!