miércoles, 6 de abril de 2016

Demostració Fantasma Blitz ¡Menudo susto!

Dissabte 9 d'abril a les 10:00.
Inscripció gratuïta, però imprescindible
fer-la prèviament per poder participar.
Gràcies!