miércoles, 20 de abril de 2016

Firmes Sant Jordi! Pau! 16:30 a 17:30!

Plaça Major! Stand de Gotham Còmics!
Pau dedicarà exemplars de
Las cansiones de Ossifar i La saga de Atlas y Axis 3!
Vos esperam!