martes, 19 de abril de 2016

Firmes Sant Jordi: Álex Fito! 10:00 a 11:00!

Álex Fito a la Plaça Major 
a la nostra parada de Sant Jordi,
firmant la seva obra i, en especial,
la seva extraordinària contribució
a la revista La Resistencia nº 1!