sábado, 17 de julio de 2021

Llibre solidari: Solo la vida de DAUD en prensa

El llibre de l'autor DAUD ha sortir ressenyat en aquesta notícia de l'Última Hora. Si la llegiu podreu conèixer més sobre aquest projecte per ajudar a al·lots que viuen al carrer i també els punts de venda on podeu aconseguir la obra.
https://www.ultimahora.es/noticias/cultura/2021/07/16/1284417/mallorquin-daud-publica-solo-vida-realidad-viven-ninos-senegal.html