martes, 5 de diciembre de 2017

Amb la compra de QUALSEVOL bàsic o suplement de rol...

...vos regalam un FATE ACELERADO i
un
EYES ONLY ASÍ COMIENZA!
Fins finals d'existències!