lunes, 1 de octubre de 2018

Què si tenim MAGIC? Ja ho crec que en tenim!

Què si tenim MAGIC? Ja ho crec que en tenim!
Bundles, sobres, mazos normals i mazos Commander!
I sobres de Battlebond!